سم رادیو ملودی شجریان انقلاب صداوسیما

سم: رادیو ملودی شجریان انقلاب صداوسیما استاد شجریان محمدرضا شجریان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین‌ها

محمدهاشمی برادر آیت‌الله هاشمی درمورد پرونده فوت آیت‌الله هاشمی نیز به گزارشات شورای امنیت اشاره می‎کند و پیگیری مسئله را به فرزدان ایشان ارجاع می‌دهد.

فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین‌ها

محمد هاشمی: فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین هایی دارند که در دنیا معدود است

عبارات مهم : اسلامی

محمدهاشمی برادر آیت الله هاشمی درمورد پرونده فوت آیت الله هاشمی نیز به گزارشات شورای امنیت اشاره می‎کند و پیگیری مسئله را به فرزدان ایشان ارجاع می دهد.

اهم سخنان وی از این قرار است:

به گزارش عصر ایران؛*برخی توقعات از دولت، از حوزه توانایی روحانی خارج است و دربرخی موارد دیگر دولت توانایی دارد، ولی امکانات جهت محقق شدن انتظارها فراهم نیست. ما کشور بزرگی هستیم و نزدیک به 400 حزب و گروه و تشکیلات داریم که در شهرهای متفاوت کشور گسترده اند. باید دید منشا انتشار این نارضایتی ها از جانب کدام گروه و جریان است.

فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین‌ها

*در دوران آقای هاشمی ما در نهاد هفت حوزه مدیریت داشتیم و درحدود 900 نفر نیروی کادر مشغول بودند. این ساختار در دولت اصلاحات نیز حفظ شد و تنها 200 نفر به کادر ما اضافه شد و تقریبا به تعداد 1100 نفر رسیدیم. ولی در سال 92 که دولت آقای روحانی پیروز شدند و دولت را تحویل گرفتند، 170 پست مدیریت کلی و 4500 نفر نیرو در نهاد ریاست جمهوری مشغول بودند. حال شاهد یک تورم نیروی اضافی هستیم که به هیچ وجه نیازی به حضورشان نیست و صرفا حقوق می گیرند. آیا مدیر جمهوری و دولت تازه می توان این نیروها را بیرون کند؟! امکان عملی جهت چنین کاری وجود ندارد. دردولت نهم و دهم در تمام وزارتخانه ها و تشکیلات دولت هرجا که مراجعه می کنیم شاهد جذب و زیاد کردن چند برابری نیروهای بدون کار هستیم.

*یا آمارهایی در مورد شهرداری داده اند که نیروهای مورد نیاز این نهاد 40 تا 50 هزار است ولی بیش از 100 هزار نفر حقوق بگیر دارد که اصلا مشخص نیست کجا کار می کنند. اگر این پرسشها را در نظر بگیریم و میراث دولت قبل را مشاهده کنیم متوجه تنگنای دولت آقای روحانی می شویم و طبیعی است که با این شرایط بعضی مطالبات محقق نشود.

*فقه پویا باید ملاک عمل باشد و باید توانایی پاسخگویی به پرسشها و پرسشها روز را داشته باشد. یعنی جهت هر موضوعی که رخ می دهد باید یک پاسخ درست و راهکار مناسب با توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه داشته باشد . ولی حوزه های علمیه ما و روحانیون ما آنطور که باید و شاید پاسخ تمام پرسشها را نداده اند و چارچوب مشخصی جهت مسئولان اجرایی ایجاد نکرده اند.

محمدهاشمی برادر آیت‌الله هاشمی درمورد پرونده فوت آیت‌الله هاشمی نیز به گزارشات شورای امنیت اشاره می‎کند و پیگیری مسئله را به فرزدان ایشان ارجاع می‌دهد.

* به واسطه مسئولیت هایی که در صداو سیما داشتم در بحث موسیقی با پرسشها فراوانی مواجه بودم. اشتباهات فراوانی به ما می گرفتند و ما هم به مراجع رجوع می کردیم تا آنها مسئله را جهت ما روشن و وظیفه کنند.پاسخ هایی که به ما داده می شد بسیار متفاوت بود. خدمت بعضی مردها که می رفتم از آنها می پرسیدم که نظرات درمورد موسیقی چیست و مرز موسیقی حلال جهت ما کجاست. مدادی را که در دست داشتند را روی میز پیش روی خود می زدند و می گفتند این صوتی که ازآن به وجود می آید حرام است! در نقطه برابر عده ای می گفتند شما زمانی که می خواهید به خدا نزدیک شوید و حضور قلب ایجاد کنید جهت عبادت ، موسیقی ملایمی را بگذارید و با آرامش به سمت خدا بروید! شما اختلاف را ملاحظه کنید تا چه حدی است! این جامعه هنوز به نظر واحد درمورد موسیقی، هنر و فرهنگ نرسیده است . ما می بینیم که در یک شهر روحانی یا امام جمعه شهر به کنسرت یا برنامه هنری می رود و همکاری دارد و در یک استان هم می بینیم که یک روحانی می گوید با کنسرت و موسیقی و برنامه های هنری میخواهند اسلام را از بین ببرند و شهر را ویران کنند.

چرا چون یک هنرمند وارد شهر شده است و برنامه دارد! این اختلاف، اختلافی نیست که من نوعی یا وزیرفرهنگ و ارشاد یا نهادهای دیگر بتوانند آن را حل بکنند. این مسئله ای است که مربوط به روحانیت و فقه ماست. بنابراین چون ما به یک نظر واحد در جامعه نرسیدیم فتاوای متفاوت در پرسشها متفاوت داریم . از سوی دیگر مردم هم جهت حل این پرسشها به اهل فن و کارشناس این عنوان رجوع نمی کنند. خودشان تصمیم می گیرند و تصویر العمل نشان می دهند.

*زمان امام کاری که در رادیو و تلویزیون انجام می دادم صرفاً براساس فتوای امام بود و لاغیر. در بعضی جاها که می رفتیم بعضی علمای بزرگ به ما می گفتند که شما این مارش یا سرودی که قبل از اخبار پخش می کنید حرام است و باید آن را قطع کنید. ولی من می گفتم نمی توانیم علی رغم نظر امام عمل کنیم چون ایشان هم مرجع مطلق هستند و هم رهبری نظام را برعهده دارند . ولی منشا بسیاری از پرسشها فرهنگی، هنری، موسیقی و حجاب و… که امروز با آن مواجهیم ، دقیقا نداشتن ملاک و چارچوب نظری است.

فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین‌ها

امروز یک فیلم یا کنسرت از سوی یک وزیر مجوز دریافت می کند، فردا وزیر دیگری می آید و آن را توقیف و غیر مجاز می داند. اینها همه به خاطرنداشتن ملاک و معیار هست. نه آن وزیری که اجازه فعالیت داد، ملاکی جهت تایید داشته و نه آن وزیری که توقیف را دستور داده ملاکی جهت عمل خود دارد و همه براساس اجتهاد و سلیقه خود عمل می کنند نه براساس ضوابطی که به صورت جامع از سوی مراجع دینی ما مشخص شده است باشد.

*احساس مذهبی در جامعه ما بسیار بالاست. نمونه آن در محرم می بینید که تمام کشور سیاه پوش است و همه جریان ها وگرایش ها به دنبال عزاداری هستند و یا دراعیاد شاهد رفتاری همه گیر درجامعه هستیم. این نوع واکنش‌ها دارای عمق نیست و صرفا احساس هست. درمرحله دانش مذهبی متاسفانه درجامعه آنطور که باید و شاید نهادینه نشده و بسیاری فاقد آن هستند. مراجعی که باید دانش مذهبی را درجامعه توسعه می دانند نتوانستند خوب کار کنند و از این حیث ما با یک جامعه اسلامی با دانش پایین مذهبی مواجهیم.

محمدهاشمی برادر آیت‌الله هاشمی درمورد پرونده فوت آیت‌الله هاشمی نیز به گزارشات شورای امنیت اشاره می‎کند و پیگیری مسئله را به فرزدان ایشان ارجاع می‌دهد.

*سطح دانش مذهبی ما بسیار پایین تر از استانداردهای یک جامعه اسلامی هست. ما فقط اسم یک نظام اسلامی را یدک می کشیم ولی عملکرد ما در بعد مردمی و در بعد مسئولان فاصله بسیاری با ارزش های اسلامی دارد. جامعه باید باعلم خود حرکت کند و آن چیزی که جامعه را ایمن می کند علم و آشنایی افراد آن جامعه است.

*در دوران مسابقه انتخاباتی بعضی صحبت ها و آزادی هایی وجود دارد، ولی نباید حرفایی زده شود که به اصل نظام ضربه بزند و وجهه آن را خدشه دار کنند. به عنوان مثال نوع مناظره هایی که تلویزیون در دوران انتخابات برگزار می کند، عملا ضد نظام است و هیچ گونه مولفه حمایتی از نظام ندارد. بسیاری از خارج نشین ها نیز هنگامی که این مناظره ها انجام می شد، بلافاصله از وقت استفاده می کردند و مصاحبه انجام می دادند و به مردم می گفتند «ما که از اول به شما گفتیم این ها چه پلیدهایی هستند و شما باور نکردید، امروز ببینید که خودشان در رسانه ملی خودشان چگونه دست یکدیگر را رو می کنند !!»

فقط اسم نظام اسلامی را یدک می‎کشیم/ بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین‌ها

*هنوز قائده بازی را بلد نیستیم. هنگامی که در مسابقه انتخاباتی شکست می خوریم دیگر از مواضع تخریبی خود دست نمی کشیم و تا آخر دوران ریاست جمهوری شخص پیروز همان گفتمان دوران مناظره را به نحو های متفاوت دنبال می کنیم. تخریب مدام می کنند، انتقاد بی اعتبار می کنند، درخواست انتخابات زودرس می کنند، و … غافل از اینکه اگر چند بار دیگر رای گیری شود بازهم مردم به شما رای نمی دهند و شانس و محبوبیتی جهت گزینش شدن ندارید.

*یکی از ایرادات و ناراحتی های مردم این است که یک شخصی جهت اینکه توجه مردم و مخالفین را به خود جلب کند، کل ارکان نظام را زیر پرسش می برد و کسی هم کاری با او ندارد، آیا که متعلق به یک گروهی است که مورد عنایت هستند. ولی فرد دیگری که یک حرف و انتقادی بسیارسطح پایین تر را مطرح می کند، باید به زندان برود و با وی برخورد شود . این برخورد دوگانه همان چیزی است که افکارعمومی را علی رغم ارزش های نظام سوق می دهد و باورهای انقلاب را نزد آنها سست می کند. اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند صرفا نباید شعار باشد بلکه باید به صورت یک شعور عملی به آن پرداخته شود.

*چیزی که طی سال های اخیر آسیب جدی به اعتماد مردم زده است بحث فسادهایی است که مدام شاهد برملاشدن آنها هستیم. فسادهای اقتصادی، اخلاقی واجتماعی مسئولان آسیب های جدی به اعتماد عمومی می زند. اختلاف میان زندگی مردم به باعث همین فسادها بسیار فاحش شده است هست. شما درخیابان های پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین هایی را می بینید که شاید دردنیا چند عدد از آن ساخته شده است باشد، و عده ای حتی قادر به تهیه یک موتورسیکلت هم نیستند. این ها از کجا آورده آند؟ این دارا و ندار چگونه باید تحمل شود.

واژه های کلیدی: اسلامی | موسیقی | روحانیت | جامعه اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz